Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH sản xuất máy móc thiết bị nặng Nam Thông Shengli (sau đây gọi là "SLZG") là chủ yếu tham gia vào sản xuất máy ép tấm, dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh và các giải pháp công nghệ công nghiệp cá nhân.

 

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật